My adventure
2008-02-12 - 0000-00-00

This adventure takes me to... Australia! (Maar eerst vier maanden onderzoek doen voor mijn wetenschappelijke stage in Penrith, een suburb van Sydney. Vlakbij de Blue Mountains.)